Chứng nhận tiêu chuẩn cho cà phê 4C

Những người trồng cà phê, sản xuất cà phê, thường hay nhắc đến tiêu chuẩn 4C dành cho canh tác cà phê đảm bảo chất lượng để tiêu thụ trong nước ở phân khúc chất lượng cao và hướng đến xuất khẩu.

Hiệp hội 4C là một tổ chức đa thành viên mang tính chất mở nhằm tập hợp những người tham gia cam kết thực hiện các quy tắc phát triển bền vững trong lĩnh vực cà phê. Điều này có nghĩa rằng bất cứ tổ chức hay cá nhân nào cũng có thể tham gia vào hiệp hội.

Các thành viên của Hiệp hội 4C bao gồm nông dân trồng cà phê, nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, nhà buôn, nhà rang xay và nhà bán lẻ cũng như các tổ chức xã hội dân sự - ví dụ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức lập ra các tiêu chuẩn và hiệp hội thương mại, các viện công, tổ chức nghiên cứu và cá nhân cam kết thực hiện theo mục tiêu của Hiệp hội.

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết '40 4 ASSOCIATION for a better coffee world'

Chứng nhận 4C

 

Tiêu chuẩn cà phê 4C là gì?

 

4C là viết tắt của Bộ nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê (Common Code for the Coffee Community). Hiệp hội 4C là tổ chức thực hiện nguyên tắc 4C này (Common Code for the Coffee Community Association) có trụ sở lại Bonn – Cộng hòa liên bang Đức.

 

- Common (Chung): 4C được xây dựng trên sự nhất trí nội bộ và các nhóm bên liên quan (người sản xuất, thương mại/công nghiệp và tổ chức xã hội).

- Code (Bộ qui tắc): Bộ qui tắc tự nguyện này bước đầu đưa ra một mức tối thiểu về bền vững. Việc tuân thủ được kiểm tra xác nhận kỹ càng.

- Coffee (Cà phê): Tất cả các loại cà phê, các hệ thống sản xuất và các vùng trồng cà phê.

- Community (Cộng đồng): Cà phê 4C được những người nông dân trồng với cam kết giảm thiểu sử dụng thuốc trừ sâu nhằm bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường làm việc tốt nhất cho người làm việc, và nhiều hơn thế nữa. Hiện tại đang có khoảng 500.000 hộ nông dân với trên 1,2 triệu nhân công trên thế giới tuân theo quy tắc 4C. Lượng cà phê đạt tiêu chuẩn 4C khoảng 3 triệu tấn (chiếm hơn 30% tổng sản lượng).

 

Những tiêu chuẩn cụ thể của Cà phê 4C

Bộ quy tác 4C bao gồm 11 nguyên tắc đảm bảo điều kiện sống và làm việ cho người lao động; 11 nguyên tắc bảo vệ môi trường tự nhiên; 6 nguyên tắc giúp đỡ người nông dân tăng lợi nhuận; 10 nguyên tắc thực hành không được chấp nhận.

 

Quy trình tư vấn chứng nhận 4C

 • Đánh giá điều kiện ban đầu của đơn vị xin cấp chứng nhận 4C (vùng nguyên liệu).
 • Lấy mẫu kiểm nghiệm.
 • Đào tạo kiến thức, nhận thức về 4C.
 • Đào tạo, huấn luyện kiểm tra viên (nội bộ).
 • Xây dựng hệ thống, hồ sơ 4C.
 • Hướng dẫn áp dụng 4C vào thực tế (ghi chép hồ sơ lưu trữ, đánh giá, kiểm tra chất lượng nội bộ).

 

11 nguyên tắc đảm bảo điều kiện sống và làm việc

 1. Tự do trong hiệp hội: công nhân và người sản xuất có quyền thành lập, làm thành viên và được đại diện bởi một tổ chức độc lập tùy theo lựa chọn của họ.
 2. Tự do mặc cả giá: công nhân có quyền mặc cả giá tập thể.
 3. Phân biệt đối xử: bình đẳng về giới, thai sản, tôn giáo, dân tộc, điều kiện vật chất và quan điểm chính trị
 4. Trẻ em được hưởng tuổi thơ của mình và có quyền đến trường.
 5. Công nhân làm việc được ký hợp đồng lao động.
 6. Các giờ làm việc phải tuân thủ theo luật quốc gia, các hiệp ước quốc tế, thảo luận tập thể. Và phải trả công cho làm thêm giờ.
 7. Tiền lương phải tuân theo quy định của luật quốc gia hoặc thỏa thuận của ngành.
 8. Chủ lao động phải đảm bảo các điều kiện sức khỏe và an toàn làm việc cho công nhân.
 9. Các lao động thời vụ và lao động khoán phải được đối xử công bằng.
 10. Các đối tác kinh doanh và công nhân trong các tổ 4C cần được đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và năng suất.
 11. Các tổ 4C nỗ lực nâng cao các điều kiện sống và hỗ trợ giáo dục cơ bản cho các đối tác kinh doanh và công nhân.

11 nguyên tắc bảo vệ môi trường tự nhiên

 1. Bảo tồn đa dạng sinh học, bao gồm các loại động vật và thực hiện cần được bảo vệ hoặc đang gặp nguy cơ bị tuyệt chủng.
 2. Sử dụng thuốc trừ sâu được giảm đến mức tối thiểu.

3.Các đối tác kinh doanh trong tổ 4C được đào tạo toàn diện và mặc đồ bảo hộ khi dùng thuốc trừ sâu và các hóa chất khác. Các sản phẩm có khả năng gây hại cho môi trường được cất giữ và xử lý cẩn thận.

 1. Các tổ 4C áp dụng các nguyên tắc bảo tồn đất đai nhằm chống xói mòn đất. Các nguyên tắc này có thể là thâm canh theo đường đồng mức, phá nền đất cao, lớp đất vĩnh cửu hoặc những điều kiện khác phụ thuộc vào địa phương.
 2. Phân bón được sự dụng thích hợp.
 3. Đề ra các chiến lược quản lý chất hữu cơ. Những chiến lược này bao gồm duy trì thực vật phủ đất quanh năm. Cũng như tái chế các chất hữu cơ và ứng dụng vào chăm sóc đất.
 4. Có các chiến lược bảo tồn và dự trữ nguồn nước, ví dụ như các hệ thống tưới tiêu tốt hơn và xử lý ướt hiệu quả.
 5. Có kế hoạch xử lý rác thải.
 6. Thực hiện các chiến lược xử lý rác thải an toàn.
 7. Các nguồn năng lượng thay thế ví dụ như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện và sinh khối được sử dụng trong các tổ 4C.
 8. Sử dụng năng lượng được giám sát trong tổ 4C. Định ra các chiến lược sử dụng tiết kiệm và các biện pháp chủ động ví dụ như sử dụng các thiết bị hiệu quả được thực hiện.

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'Những ai tham gia vào chuỗi 4C? Tất cả các tác nhân trong chuỗi Cá nhân người sx/ đồn điền Nhóm Nhà máy/ người Người thu sản xuất/ gom/xuất HTX khẩu Kinh doanh Rang xay/ Bán lẻ hòa tan Người tiêu dùng'

6 nguyên tắc trong chứng nhận 4C giúp đỡ người nông dân tăng lợi nhuận

Nguyên tắc 1: Người nông dân có quyền được biết các thông tin về thị trường và giá cà phê. Các thông tin cần phải được cập nhật thường xuyên, khách quan và dễ hiểu.

Nguyên tắc 2: Tổ 4C nâng cao khả năng của nhà sản xuất nhằm nâng cao các cơ hội tiếp cận với thị trường, bao gồm thông tin thị trường, tín dụng tài chính, cung cấp đầu vào…

Nguyên tắc 3: Chất lượng cà phê thường xuyên được đánh giá, dựa trên các thuộc tính thị trường khác nhau như độ ẩm, độ hụt, hương vị, mùi thơm, hoặc độ axit cũng như các thuộc tính bền vững. Người nông dân phải được tiếp cận với các báo cáo này.

Nguyên tắc 4: Lưu giữ các biên bản: Người nông dân phải được tiếp cận với một hệ thống dễ sử dụng cho phép họ nhập các dữ liệu kỹ thuật và tài chính chủ chốt, ví dụ trường, giá trị lao động, các đầu vào và giá bán.

Nguyên tắc 5: Cơ chế giá bán phải công khai và phản ánh đúng chất lượng cà phê và các nguyên tắc thực hành sản xuất vững bền.

Nguyên tắc 6: Truy xuất nguồn gốc Cà phê có thể được truy xuất nguồn gốc theo chuỗi cung ứng, lý tưởng nhất là từ nông trại cho đến người bán lẻ cuối cùng. Cà phê có chất lượng khác nhau và/hoặc có nguồn gốc từ tổ 4C phải được dán nhãn riêng biệt và để riêng.​

10 quy tắc thực hành không được chấp nhận

Quy tắc 1: Lao động trẻ em

Quy tắc 2: Lao động cưỡng ép và bắt buộc

Quy tắc 3: Buôn bán con người

Quy tắc 4: Cấm thành viên hoặc đại diện của hiệp hội thương mại

Quy tắc 5: Thu hồi tài sản cưỡng ép mà không có sự đền bù tương xứng

Quy tắc 6: Không cung cấp nơi ở thích hợp cho công nhân

Quy tắc 7: Không cung cấp nước sạch cho tất cả các công nhân

Quy tắc 8: Chặt rừng nguyên sinh hoặc bất cứ hình thức phá hoại các tài nguyên thiên nhiên khác

Quy tắc 9: Sử dụng các thuốc trừ sâu bị cấm

Quy tắc 10: Các giao dịch trái đạo đức trong quan hệ kinh doanh.

 

Cà phê linh chi Romano có một thời gian chuẩn bị khá lâu, tìm hiểu kỹ lưỡng các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng cà phê, để có nguồn nguyên liêu đạt chuẩn 4C, nhằm đảm bảo cho chiến lược phát triển lâu dài, chiếm được lòng tin của người tiêu dùng, từng bước mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

 

Related news
8 April 2021

Pha cà phê phin truyền thống đảm bảo hương vị

Tiêu chuẩn nào cho cà phê phin, công thức nào là phù hợp nhất? Làm thế nào để vừa pha cà phê ngon, qui trình lại nhanh gọn le ai cũng có thế làm được? Bài viết này của RomanoCoffee sẽ giải đáp những câu hỏi đấy!
7 April 2021

Tại sao cà phê có vị chua?

Theo như phong cách uống cà phê của người Việt Nam, cà phê sẽ có vị đắng, đắng đậm, thơm nồng, nâu đặc thì mới là cà phê ngon. Vậy cà phê có vị chua thì sao? Có phải là bị hỏng như thông thưởng mọi người vẫn
6 April 2021

3 Cách pha trà từ vỏ quả cà phê (Cascara) tuyệt ngon!!!

Vỏ quả cà phê được phân tách bằng tay sau đó sấy khô tạo ra loại trà mang tên Casana. Thông thường, Cascana được xem là loại đồ uống giải nhiệt hoặc biến tấu thành trà hoa quả.
5 April 2021

Cách chế biến 15 món ăn và đồ uống hấp dẫn từ cà phê

Lấy nguồn cảm hứng từ cà phê, các đầu bếp chuyên nghiệp và các chuyên gia pha chế đã sáng tạo ra rất nhiều món hấp dẫn, sử dụng và mang hương vị của loại hạt kỳ diệu này.
3 April 2021

Trà làm từ vỏ hạt cà phê- Cascara

Cascara thường được gọi là cà phê trà hay Coffee Cherry Tea, được làm từ vỏ của quả cà phê chín, sau vỏ được tách ra khỏi quả sẽ được phơi dưới ánh nắng mặt trời hoặc sấy khô, rang và sử dụng pha chế như các
2 April 2021

Quá trình lên men cà phê - tác động tiềm năng hương vị

Kiểm soát quá trình lên men là chìa khóa để khai thác sức mạnh nhằm tạo ra các thuộc tính hương vị tích cực. Quá trình lên men – với cơ chế sinh học thuần tự nhiên xảy ra ở mọi hình thức chế biến cà phê, là cơ
31 March 2021

Quá trình chế biến khô cà phê- Những điều phải lưu ý

Cho dù cà phê được chế biến như thế nào, đến một lúc nào đó, nó sẽ cần phải được làm khô. Đối với cà phê chế biến ướt, quá trình làm khô diễn ra sau khi quả cà phê đã được rửa sạch và loại bỏ chất
30 March 2021

Cà phê gia vị ở Ma-rốc - Điều khác biệt tuyệt vời nên biết

Trên thế giới có rất nhiều các loại cà phê khác nhau. Ở mỗi quốc gia lại có một loại cà phê đặc trưng khiến du khách phải trầm trồ thưởng thức. Và cà phê gia vị ở Ma-rốc chính là một trong số thức uống tuyệt
30 March 2021

Nguồn gốc ra đời của thức uống cà phê và những sự thật thú vị

Thế giới đang uống cà phê: các số liệu thống kê cho thấy, cứ mỗi 1 ngày, 7 tỉ con người trên thế giới này uống 2, 25 tỉ cốc cà phê, tức là trung bình thì cứ 3 người sẽ có 1 người uống 1 cốc cà phê mỗi ngày.
30 March 2021

10 Sai lầm khi sử dụng làm giảm chất lượng của ly cà phê

Chất lượng của ly cà phê có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố từ, có những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại rất quan trọng!Theo khảo sát của hiệp hội cà phê quốc tế, cứ mỗi năm lượng cà phê
24 March 2021

Cà phê chè Arabica - Nguồn gốc và đặc tính

Cà phê Arabica hay còn gọi là cà phê Chè theo tiếng Việt (danh pháp là: Coffea arabica) có nguồn gốc từ các loài cà phê bản địa của vùng cao nguyên tây nam Ethiopia. Đây là một trong những giống cà phê đầu tiên được
23 March 2021

Giống cà phê Robusta Việt Nam- Hành trình phát triển

Mô hình canh tác cây cà phê Robusta Việt Nam là một thành công, không chỉ vì quy mô của ngành, mà còn qua tốc độ tăng trưởng vượt bật chỉ từ một khởi đầu khiêm tốn.
23 March 2021

Hành trình cây cà phê du nhập vào Việt Nam

Cây cà phê đầu tiên được người Pháp mang đến Việt Nam vào năm 1857, từ các đồn điền nhất nhì Đông Dương này, cây cà phê đã có những trở mình mạnh mẽ, thoát khỏi các định chế bao cấp, trở thành một trong
22 March 2021

Chứng nhận có thể bạn chưa biết của cà phê - Rainforest Alliance / UTZ

Rainforest Alliance – Liên minh Rừng mưa xuất hiện vào đầu những năm 1990, với vai trò tích hợp sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển con người
22 March 2021

Chứng nhận Organic cho cà phê hữu cơ

Qua các bài đăng về chứng nhận liên quan đến thương mại trực tiếp và thương mại công bằng, thì đây là lúc bắt đầu với một chứng nhận xuất hiện khá thường xuyên trong thương mại: Chứng nhận Organic – Chúng ta
20 March 2021

Từng mức độ rang cà phê phổ biến tùy theo nhiệt độ

Mức độ mà hạt cà phê được rang là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định hương vị của cốc cà phê. Trước khi rang, hạt cà phê xanh rất mềm, có mùi cỏ cỏ tươi tươi và ít hoặc không có mùi vị. Quá
19 March 2021

Cà phê Kaapi Ấn Độ - mang hương vị độc đáo được nhiều người yêu thích

Cà phê hiện đang là thức uống được nhiều người yêu thích và lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Trong số đó, cà phê Kaapi Ấn Độ vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Bởi hương vị độc đáo và nét đặc biệt mà loại cà
19 March 2021

Cách bảo đảm sự nhất quán trong quá trình lên men và chế biến cà phê

Lên men cà phê là một chủ đề chưa được hiểu rộng rãi, nhưng nó có thể có tác động quá lớn đến chất lượng cà phê để chúng ta bỏ qua nó. chúng ta phải bỏ lại nỗi sợ hãi và bắt đầu thử nghiệm để có thể
18 March 2021

Cold Brew là gì? Cách pha cà phê Cold Brew ngon

Cold Brew đã trở thành món nước uống sành điệu phổ biến khoảng 10 năm đổ lại đây bỡi hương vị nhẹ nhàng cùng cách chế biến độc đáo. Món nước uống này đã được sáng tạo từ cách đây khoảng hơn 400 năm bỡi
17 March 2021

Cà phê túi lọc tiện lợi – Lưu ý để sử dụng hiệu quả

Cà phê túi lọc đang được tìm kiếm rất nhiều bỡi sự tiện lợi của nó. Đặc biệt nếu bạn là người bận rộn, muốn thưởng thức cà phê nhưng cần sự nhanh chóng, gọn lẹ thì cà phê túi lọc là sự lựa chọn hợp
16 March 2021

7 khuyết điểm thường gặp của hạt cà phê cần phải biết

Các nhà rang xay và người mua cần kiểm tra các khiếm khuyết này trước khi mua cà phê – Để đảm bảo họ nhận được hạt chất lượng cao và đưa ra phản hồi cho nông dân.
16 March 2021

Các phương pháp sơ chế cà phê thông dụng hiện nay

Sau khi được thu hoạch, mỗi quả cà phê sẽ mang trong mình sứ mệnh riêng, con đường riêng để đến với người tiêu dùng. Để khai thác trọn vẹn hương vị của từng loại cà phê, từng điều kiện sinh trưởng,…
13 March 2021

10 Cách nhận biết cà phê nguyên chất, cà phê có chất lượng hay không

Bạn mua về trên tay một gói cà phê bột nguyên chất của một thương hiệu có tiếng, nhưng bạn có biết cách nhận biết cà phê nguyên chất của bịch cà phê không, trong 'cà phê' chỉ có cà phê không có đậu nành, bắp rang
12 March 2021

Nghiên cứu lâm sàn caffeine có thể chống lại bệnh Parkinson

Một nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts cho thấy, caffeine có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson ở những người có đột biến gen liên quan đến rối loạn vận động.
11 March 2021

Cà phê cảnh quan - hướng phát triển bền vững của ngành cà phê Đăk Lăk

Đăk Lăk là địa phương sản xuất cà phê lớn nhất cả nước với diện tích hơn 208.000 ha. Để đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm cũng như góp phần bảo vệ môi trường, thích nghi với
10 March 2021

Thời điểm hợp lý để uống cà phê trong ngày-Nên và không nên uống khi nào?

Cà phê là một trong những loại đồ uống được yêu thích nhất trên toàn thế giới, có thể giúp bạn thấy tràn đầy năng lượng, dễ tập trung hơn. Tuy nhiên, bạn có biết mình nên uống cà phê vào thời điểm nào là hợp
8 March 2021

Lợi ích sức khỏe của cà phê và trà

Cà phê và trà là những thức uống vô cùng phổ biến trên thế giới. Hãy cùng tìm hiểu những lợi ích không ngờ từ hai loại đồ uống quen thuộc này.
8 March 2021

Câu chuyện ly cà phê Ban Mê Thuột

Cà phê là một thức uống thân thuộc với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, có mặt ở khắp các vùng miền với nhiều phong cách khác nhau. Nhưng có lẽ, một lần thưởng thức cà phê ở xứ sở nắng gió Buôn Ma Thuột
5 March 2021

Bà bầu uống cà phê có ảnh hưởng thai nhi?

Đối với các đối tượng đặc biệt như phụ nữ mang thai cũng rất quan ngại tới những tác dụng không tốt của cà phê đến sức khỏe thai nhi. Vậy thực sự thì uống cà phê khi mang thai có sao không?
4 March 2021

CAFFEIN - Bao nhiêu là đủ?

Caffeine là một chất tự nhiên được tìm thấy trong nhiều loài thực vật và được điều chế thành phụ gia thực phẩm, thuốc. Vậy sử dụng thế nào để tránh tình trạng quá liều caffeine?
4 March 2021

Sự thật về CAFFEIN - Những ngộ nhận sai lầm

Ly cà phê – sự khởi đầu thích hợp cho một ngày. Người ta uống không chỉ vì lý do khoái khẩu. Cũng nhằm mục đích chống mất ngủ. Chắc chắn hợp chất cafein có trong cà phê phát huy tác dụng kích thích và bổ sung năng
2 March 2021

Công dụng của bã cà phê, cách bảo quản

Bã cà phê là phần xác còn lại sau khi cho bột cà phê vào phin và rót nước sôi vào, được nhiều người vứt đi sau khi pha xong một ly cà phê thơm ngon. Tuy nhiên bã cà phê cũng có thể tận dụng để làm được nhiều việc
1 March 2021

Ngành cà phê Việt Nam, hành trình qua ba thập kỷ

Trong ba thập kỷ qua (tính từ công cuộc cải cách năm 1986), cà phê là một trong những đóng góp quan trọng nhất cho doanh thu của ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng và cho toàn bộ GDP quốc gia nói chung. Ngành công nghiệp cà
1 March 2021

Cà phê chồn - Cà phê đắt nhất thế giới

Từ một loại cà phê bị cho là bẩn nhất, chỉ những nông phu mới dùng thì nay cà phê chồn đã trở thành loại cà phê đắt nhất thế giới với mức giá có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Vậy cà phê chồn là gì?
27 February 2021

BẠC XỈU hay câu chuyện sữa - cà phê của người Sài Gòn

Bạc xỉu nét văn hóa mà người Sài Gòn luôn tôn trọng, nâng niu. Hồn cốt món ấy giữ lại tại Sài Gòn cũ. Cà phê sữa đặc, bạc xỉu cùng nhiều món ăn khác, đã theo chân cộng đồng người Hoa đến Sài Gòn và trở thành
26 February 2021

Cùng bạn đi tìm ly cà phê ngon nhất Thế Giới phần 2

Cùng bạn đi tìm ly cafe ngon nhất thế giới…Ly cà phê ngon dành cho các thực khách say cà phê và yêu thích những chuyến du lịch vòng quanh thế giới! Làm thế nào bạn có thể tìm thấy cà phê tốt nhất thế giới, ở một
25 February 2021

Cách làm cà phê bọt biển (cà phê Dalgona Hàn Quốc) thơm ngon dễ làm tại nhà

Cà phê bọt biển và trứng rán bọt biển là 2 món gây sốt cồng đồng mạng trong thời gian qua. Hôm nay hãy cùng vào bếp với Điện máy XANH làm cà phê bọt biển Dalgona, món thức uống được pha chế khá mới lạ, độc đáo
24 February 2021

Trồng cà phê bao lâu thì thu hoạch

Trồng cà phê bao lâu thì thu hoạch luôn là câu hỏi của những người khi tìm hiểu kỹ thuật trồng loại cây công nghiệp có lợi ích kinh tế cao này. Thông thường sau thời gian trồng là 3 năm thì cây bắt đầu cho thu hoạch
26 January 2021

Dinh dưỡng hữu cơ để nuôi trồng nấm linh chi

Trồng nấm linh chi hữu cơ có giá trị dinh dưỡng tốt và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Việc tìm hiểu đầu tư, chủ động tạo ra nguồn dinh dưỡng hữu cơ ban đầu để làm nguyên liệu trồng nấm linh chi có ý
26 January 2021

Lựa chọn vùng đất thích hợp để đầu tư trồng cà phê vối Robusta

Việc lựa chọn vùng đất để đầu tư nuôi trồng nông nghiệp có ý nghĩa quyết định đến năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi. Đối với cây cà phê hay những cây công nghiệp, cây ăn quả khai thác lâu năm, thì
24 January 2021

Kỹ thuật trồng nấm linh chi

Nấm linh chi là loại nấm có giá trị, vừa trong lĩnh vực thưởng thức về ẩm thực trong các sản phẩm như cà phê linh chi, trà linh chi… vừa được bào chế trong các sản phẩm dược mang lại sức khỏe tốt, và phòng ngừa
23 January 2021

Cà phê "đắng"- giải mã vị đắng của cà phê

Khi nghĩ đến thưởng thức một ly cà phê bạn nghĩ ngay đến vị đắng, mỗi ly cà phê lại có một vị đắng khác nhau, bạn có bao giờ hỏi tại sao cà phê đắng?
22 January 2021

Văn Hóa Cà Phê Sài Gòn

Nhịp sống Sài Gòn vốn tấp nập và bận rộn như một guồng quay bất tận, cuốn những đứa con của nó cứ quay mãi, quay mãi. Tấp nập đi học rồi đi làm, thế nhưng người Sài Gòn tài hoa vẫn tìm ra được những khoảng
21 January 2021

Cà phê nguyên chất là gì? Làm thế nào để phân biệt

Cà phê nguyên chất là gì? làm thế nào phân biệtCà phê nguyên chất là gì, phân biệt cà phê nguyên chất cùng cà phê trộn ra sao? Hẳn đây là câu hỏi khiến không ít chủ quán cafe mới chập chững vào nghề. Bài viết sau sẽ
20 January 2021

Bật mí những lợi ích của việc uống Cà phê đen thường xuyên

Mỗi buổi sáng hình ảnh ly cafe đen đá cùng với cuộc sống bận rộn của người dân Sài Gòn đã vô cùng quen thuộc. Cafe đen đá trở thành món thức uống không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại ngày ngay bởi hương vị
19 January 2021

Chứng nhận tiêu chuẩn cho cà phê 4C

Những người trồng cà phê, sản xuất cà phê, thường hay nhắc đến tiêu chuẩn 4C dành cho canh tác cà phê đảm bảo chất lượng để tiêu thụ trong nước ở phân khúc chất lượng cao và hướng đến xuất khẩu.
18 January 2021

Cùng bạn đi tìm ly cà phê ngon nhất Thế Giới

Cùng bạn đi tìm ly cafe ngon nhất thế giới… Ly cafe ngon dành cho các thực khách say cafe và yêu thích những chuyến du lịch vòng quanh thế giới! Làm thế nào bạn có thể tìm thấy cà phê tốt nhất thế giới, ở một mức giá
18 January 2021

Uống cà phê bao nhiêu là đủ tốt cho sức khỏe!

Cơ thể khỏe mạnh là nhờ biết tìm đến các sản phẩm tốt. Dùng được 1 sản phẩm tốt hội đủ 2 điều kiện: Thứ nhất, sản phẩm có chất lượng. Chất lượng đến từ 1 sản phẩm có nguyên liệu có nguồn gốc
16 January 2021

Trái cà phê chín được chế biến theo phương pháp mật ong (honey process)

Chúng ta thường biết đến việc chế biến cà phê theo cách thông thường là phơi khô, xay lấy nhân cà phê để xuất khẩu. Cà phê nhân được rang và xay ra bột cà phê nguyên chất để pha uống. Tuy nhiên, để có được chất
14 January 2021

Cà phê linh chi – Bộ đôi hoàn hảo phòng và chống ung thư

Cà phê có tác dụng phòng chống ung thư, trong khi đó nấm Linh chi có tác dụng ngăn cản sự phát triển của tế bào ung thư. Chúng ta thử tìm hiểu thông tin về 1 loaij ung thư khá phổ biến ở Nam giới, ung thư tiền liệt tuyến.
0917200509