Giống cà phê Robusta Việt Nam- Hành trình phát triển

Mô hình canh tác cây cà phê Robusta Việt Nam là một thành công, không chỉ vì quy mô của ngành, mà còn qua tốc độ tăng trưởng vượt bật chỉ từ một khởi đầu khiêm tốn. Trong một phần tư thế kỷ, từ năm 1990 – 2015, sản lượng cà phê ở Việt Nam tăng từ 92 nghìn tấn lên 1.6 triệu tấn, và đạt 1.8 triệu tấn vào năm 2019. Việt Nam hiện là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới và là nhà sản xuất cà phê vối lớn nhất (40% tổng sản lượng Robusta) và đóng góp khoảng 10% tổng lượng cà phê toàn cầu.

ca-phe-robusta-tai-viet-nam

Việt Nam đã phát triển một mô hình độc canh Robusta rất thành công. Với năng suất cao là chìa khóa cho lợi nhuận, vì Robusta là một loại cây trồng tương đối đơn giản và mang về giá trị thấp (so với Arabica).

Nghiên cứu này tập trung vào cà phê Robusta vì nó chiếm 95% sản lượng cà phê ở Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2006, nhà nước đã nỗ lực tái cân bằng sản xuất Arabica và Robusta với các chương trình tăng diện tích trồng Arabica. Tuy nhiên, sản xuất arabica có một số đặc điểm riêng khiến nó trở nên phức tạp hơn và vì vậy, cà phê Arabica sẽ không được đề cập chi tiết trong bài viết này.

Ngành cà phê Việt Nam – mà chính xác hơn là cây cà phê Vối đã vươn lên trong một thời gian rất ngắn. Thành công vượt bật này đòi hỏi tập trung vào một số mục tiêu nhất định. Trong đó bốn yếu tố chính làn nên sức bật cho cây cà phê Robusta Việt Nam là: con người, chính sách, tài nguyên và phương thức canh tác. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng yếu tố này đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển của ngành công nghiệp cà phê Việt Nam.

Cuộc di cư tới vùng “Kinh tế mới”

Nền tảng của sự phát triển cà phê ở Việt Nam có thể bắt đầu từ các chương trình di cư do nhà nước thực hiện sau khi thống nhất vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980 để giải quyết tình trạng thất nghiệp và bất ổn xã hội. Các vùng kinh tế mới được thành lập và khuyến khích người dân di chuyển từ các khu vực đông dân cư như Đồng bằng sông Cửu Long ở phía nam, Đồng bằng sông Hồng ở phía bắc và các thành phố lớn, đến khu vực dân cư thưa thớt như các tỉnh Tây Nguyên.

cay-ca-phe-robusta-tai-viet-nam

Các khu kinh tế mới đã mang lại lợi ích ‘ổn định’ các khu vực vùng cao do các dân tộc thiểu số chiếm ưu thế – vì đa phần nhập cư là những người lính xuất ngũ từ miền bắc

Di cư có tổ chức và tự do từ các vùng khác đến khu vực giàu tài nguyên của Tây Nguyên đã được nhà nước khuyến khích. Dân số Tây Nguyên tăng từ 1,5 triệu năm 1975 lên 4,2 triệu vào năm 2000.

Ban đầu, cà phê không phải là trọng tâm chính cho các chương trình tái định cư trong những năm 1970 và 1980. Tuy nhiên vào cuối những năm 1980, chính phủ đã hiểu rõ hơn về khả năng sản xuất cà phê. Năm 1975, các dân tộc thiểu số bản địa như Ê-đê và H’Mong chiếm 48% dân số của Đắk Lắk với khoảng 350.000 người. Đến năm 1997, các nhóm dân tộc thiểu số bản địa tại chỗ chỉ chiếm 20% trong tổng số 1,5 triệu dân của tỉnh với những người di cư mới (dân tộc Kinh) chiếm khoảng 70%.

Chính sách và thể chế của nhà nước

Chính sách hỗ trợ và trợ cấp đã khởi xướng ngành công nghiệp cà phê thông qua các hệ thống canh tác tập thể trong cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980. Khi cơ chế này tỏ ra hạn chế tăng trưởng, chính sách đổi mới trong cuối những năm 1980 và 1990 đã thông qua tự do hóa thị trường và cải cách đất đai, cho phép nông dân mở rộng ngành công nghiệp và gặt hái nhiều lợi ích hơn.

Sau khi thống nhất, ngành cà phê Việt Nam được thiết lập lại, các tổ chức nhà nước lấp đầy mọi ngóc ngách của chuỗi sản xuất từ trang trại đến thị trường. Trong khi việc sản xuất từ ​​các hợp tác xã cà phê nhà nước chủ yếu được sử dụng để trao đổi hàng hóa với các nước cộng sản, thì đồng thời nó đã cung cấp một cơ sở thử nghiệm tốt để hình thành ngành công nghiệp cà phê, phát triển nền tảng kiến ​​thức và hiểu biết về sản xuất cà phê Robusta. Vào giữa những năm 1980, sản lượng cà phê đã đạt 30.000 tấn và bao phủ khoảng 40.000 ha. Tuy nhiên, năng suất bình quân vẫn ở mức thấp.

ca-phe-robusta-nam-1980

Từ những năm 1980, năng suất từ ​​hệ thống nông xã tuột dốc, nên nhà nước ta đã bắt đầu một lộ trình bãi bỏ quy định từng bước và tự do hóa ngành cà phê

Vai trò của các chính sách nhà nước

Chìa khóa thành công của các chính sách là sự đáp ứng của nhà nước để thay đổi và thích ứng với các lực lượng thị trường. Trong suốt quá trình phát triển của ngành cà phê, nhà nước ta đã cung cấp các thành phần chính cho sự phát triển của ngành cà phê, đó là:

Khuyến khích nông nghiệp: Chuyển từ mô hình canh tác tập thể sang nền kinh tế thị trường cho phép lợi nhuận thu được chảy về nông dân.

Tiếp cận vốn: Cải cách đất đai đã tạo cơ sở tài sản cho nông dân tiếp cận nguồn tài chính để đầu tư mở rộng canh tác cà phê. Hệ thống ngân hàng nông nghiệp đã giúp thực hiện điều này, với các khoản vay dài hạn trong thời gian cà phê mất giá.

Cơ sở sản xuất: Cở vật tư sản xuất nông nghiệp được đảm bảo, ban đầu từ phân bón sản xuất trong nước, nhưng đã tăng lên nhập khẩu quy mô lớn vào những thời điểm quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng của ngành.

Kỹ thuật canh tác: Các mô hình cải tiến, tăng gia sản xuất đã được phát triển ở các nông trường quốc doanh và những mô hình này dần được cải thiện theo thời gian. Nông dân đã nắm bắt & áp dụng vào thực triển sản xuất thành công.

Tiếp cận thị trường: Các kênh tiếp thị được phát triển bởi các nông trường quốc doanh và các Doanh Nghiệp Nhà Nước (DNNN) tham gia xuất khẩu cà phê (dần dần khu vực tư nhân đã tiếp quản họ).

ca-phe-robusta-viet-nam

Nhà nước ta đã sử dụng quyền hạn và thể chế chính sách để cung cấp tín hiệu cho nông dân, đồng thời đề ra mục tiêu để duy trì tốc độ phát triển ngành cà phê

Cùng với vai trò quyết định của chính phủ trong việc phát triển cà phê thông qua chính sách và lập kế hoạch, các tổ chức công là thiết yếu đối với sự phát tiển của ngành cà phê. Ban đầu chính phủ thành lập các Doanh Nghiệp Nhà Nước đảm nhận tất cả các vai trò trong ngành như sản xuất cà phê, cung cấp vật tư sản xuất, tín dụng nông thôn, sản xuất – chế biến, tiếp thị và xuất khẩu. Quá trình này đã cho phép ngành cà phê phát triển và ổn định dưới sự hướng dẫn của nhà nước. Theo thời gian, các tổ chức này đã dần dần được tự do hóa và nhiều công ty đã được chuyển sang khu vực tư nhân

Chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

Sự chuyển dịch từ sản xuất công sang sản xuất tư nhân cũng đồng thời với sự thay đổi lớn trong các lĩnh vực chính sách khác như cải cách ruộng đất. Những cải cách này đã được phê chuẩn trong hội nghị quan trọng của đảng năm 1986 và được gọi là “Công cuộc đổi mới”. Đó là sự chuyển dần từ hệ thống hợp tác xã, hạn ngạch của nhà nước với năng suất thấp, sang một hệ thống trao quyền cho nông dân. Nó cũng cho phép khu vực tư nhân tham gia vào ngành cà phê. Tại thời điểm này, nông dân không còn bị hạn chế bởi hạn ngạch sản xuất và có thể hưởng lợi từ một thị trường tự do và tự do hơn.

Từ những năm 1980, năng suất từ ​​hệ thống nông xã tuột dốc, nên nhà nước ta đã bắt đầu một lộ trình bãi bỏ quy định từng bước và tự do hóa ngành cà phê

Việc bãi bỏ quy định hạn chế nhập khẩu vào năm 1991 đã cho phép giá phân bón hóa học giảm 50% trong vài năm sau đó. Qua đó, nông dân chuyển từ phân hữu cơ truyền thống sang phân bón hóa học nhập khẩu, làm tăng sản lượng trong suốt những năm 1990.

Nhà nước đã tạo ra các động lực khuyến khích nông dân chuyển sang cây trồng xuất khẩu như cà phê, bằng cách duy trì các biện pháp kiểm soát giá lương thực. Lúa gạo được kiểm soát mạnh về giá nên nông dân chuyển sang các lĩnh vực không kiểm soát được như cà phê.

Luật đất đai được sửa đổi vào năm 1993 đã cho phép nông dân được mua bán, thừa kế và sử dụng làm tài sản thế chấp (mặc dù quyền sở hữu thực tế vẫn thuộc về nhà nước). Sự thay đổi đơn giản này đã tạo động lực cho nông dân sản xuất vì nông dân đã có quyền sở hữu trên đất của mình và có quyền kiểm soát đầu ra của nông sản.

Cung cấp tài chính cho ngành cà phê đóng vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng của ngành. Nhà nước đã cung cấp một lượng lớn các khoản vay trong những năm tăng trưởng quan trọng và thậm chí đóng băng các khoản nợ lên đến 3 năm trong thời kỳ giá cà phê thấp từ năm 2000 đến năm 2004 thông qua tổ chức chính là VBARD*.

Điều kiện tự nhiên phù hợp cho cây cà phê Vối

Sự phát triển của cây cà phê Robusta ở Việt Nam được hỗ trợ bởi chất lượng đất đai cao, sẵn có để phát triển. Tây Nguyên cung cấp một diện tích lớn đất cao nguyên màu mỡ, hầu như được coi là “phiến đá sạch” để ngành cà phê phát triển.

Thổ nhưỡng Tây Nguyên phì nhiêu, rất thích hợp cho cây cà phê vối. Khu vực Tây Nguyên hai loại đất chính, đây là những loại đất sâu, bị phong hóa có nguồn gốc từ Bazan được mô tả là Đất xám Rhodic-Humic và Đất xám Acric. Đặc biệt, Rhodic-Humic có mật độ khối rất thấp và cho phép thấm nước cũng như thông khí tốt và lý tưởng cho các loại cây lâu năm có rễ tương đối nông như cà phê Robusta.

giong-ca-phe-robusta-viet-nam

Điều kiện tự nhiên và khí hậu vùng Tây Nguyên, Việt Nam đã thõa mãn ngành cà phê trên nhiều phương diện

Nguồn nước là yếu tố quyết định cho năng suất cao của nông dân trồng cà phê vối ở Việt Nam. Các loại đất bazan ở Tây Nguyên đã cung cấp cho vùng này một lượng lớn nước ngầm được bổ sung hàng năm nhờ các trận mưa gió mùa. Lượng mưa nói chung là đủ cho cà phê vối, nhưng phân bố không đều hàng năm (có nghĩa là cà phê vối cần phải tưới tiêu để đạt năng suất cao).

Các nghiên cứu ở tỉnh Đắk Lắk, nơi có diện tích trồng cà phê Robusrta lớn nhất nước và là nơi sản xuất 60% sản lượng cà phê ở Việt Nam, đã ước tính rằng cứ một hec-ta cà phê vối được trồng thì nhu cầu nước hàng năm là từ 500m3 đến 3000m3. Tuy nhiên, các nghiên cứu** – đã chứng minh rằng chỉ sử dụng 320 lít cho mỗi cây mỗi lần tưới, thay vì 600 lít đến 900 lít, là đủ để thúc đẩy quá trình ra hoa và nông dân đã tưới quá mức trung bình 230% – D’Haeze, & cộng sự

Khí hậu ở Tây Nguyên rất lý tưởng cho việc sản xuất cà phê vối. Khu vực này có khí hậu nhiệt đới ấm áp, chịu ảnh hưởng của gió mùa với mùa mưa và khô rõ rệt. Mùa khô thường kéo dài 4 tháng và kéo dài từ giữa tháng 12 cho đến giữa tháng 4. Trong suốt 8 tháng mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, lượng mưa trung bình hàng tháng ​​là 200mm, lượng mưa trung bình hàng năm từ 1600 đến 1800mm. Nhiệt độ không khí trung bình hàng ngày ở các khu vực canh tác Robusta dao động giữa 18°C – 25°C.

Cà phê Robusta ‘thân thiện’ với nông dân Việt

Robusta là một loại cây trồng linh hoạt và dễ canh tác. Năng suất có thể được kiểm soát bằng cách thay đổi nguồn nước, phân bón và thực hành canh tác như cắt tỉa. Người nông dân Việt Nam đã áp dụng nhiều chiến lược thành công để tối đa hóa lợi nhuận từ Robusta.

Robusta Việt Nam ra hoa vào mùa khô, vì vậy cần tưới nhiều nước để phá vỡ giai đoạn ngủ của nụ hoa và kích thích ra hoa, đậu trái. Mức độ ra hoa phụ thuộc phần lớn vào khối lượng nước và số lần tưới nước được áp dụng trong mùa khô từ tháng 1 đến tháng 4. Sau khi thu hoạch vào tháng 12 và tháng 1, cây Robusta được cắt tỉa để tiếp nhận ánh sáng và giúp phát triển các vị trí mọc mầm mới. Nông dân sử dụng các biện pháp quản lý đầu vào (phân bón & nước tưới) nhằm tối đa hóa sản lượng khi giá Robusta có lãi. Họ có thể giảm đầu vào ít gây tổn hại cây cà phê Robusta (cây cà phê Arabica sẽ gặp vấn đề lớn nếu hệ thống canh tác thay đổi).

ca-phe-robusta

Nông dân Việt Nam đã phát triển các kỹ thuật canh tác để tăng khả năng ra hoa và đậu quả thông qua lượng nước lớn và lượng phân bón vào đúng thời điểm trong năm

Để làm trẻ hóa Robusta, cây chỉ cần cắt bỏ hệ tán và điều này cho phép nó phát triển trở lại mạnh mẽ với nước tưới và phân bón hợp lý. Cà phê Robusta có ít vấn đề về sâu bệnh – như cái tên “Robusta” của nó. Hơn nữa khâu chế biến cà phê Robusta rất đơn giản; nó có thể lưu trữ, vận chuyển trong thời gian dài mà đảm bảo không hư hỏng.

Kỹ thuật canh tác chuyên sâu

Ngành cà phê Robusta Việt Nam đã áp dụng một hệ thống sản xuất rất chuyên sâu. Trọng tâm của vấn đề này là sự hiểu biết về sinh lý học của Robusta. Có vẻ như không đáng kể, nhưng Việt Nam là một trong số ít quốc gia tưới cà phê vối một cách có hệ thống. Điều này bắt nguồn từ việc Robusta được trồng ở hầu hết các nước Đông Nam Á, nhưng lợi nhuận từ Robusta được coi là không đủ cao để đảm bảo sản xuất và tưới tiêu thâm canh. Trong khi đó, ngành công nghiệp nước ta lại có quan điểm rằng: Ngay cả một mặt hàng có giá trị thấp cũng có thể sinh lời nếu được phá triển chuyên sâu.

Các biện pháp tưới tiêu cân đối & việc sử dụng nhiều phân bón hóa học đã tạo ra năng suất cà phê đẳng cấp thế giới. Nhiều nông dân Việt Nam thực sự đạt trên 3,5 tấn /ha. Các nước láng giềng châu Á có năng suất cà phê Robusta bình quân thấp hơn nhiều như Indonesia 0,5 tấn/ha, Lào 0,4 tấn/ha và Thái Lan 0,8 tấn/ha.

Phân bố lượng mưa cân đối ở Tây Nguyên có thể đảm bảo đậu trái hợp lý, tuy nhiên do mùa khô trùng với thời điểm ra hoa và vì có nước tưới nên nông dân có thể khai thác điều này để tăng đậu trái (có một số chu kỳ tưới / để khô, nhằm làm tăng tỷ lệ đậu trái). Kết hợp với việc cắt tỉa khéo léo để tạo ra một cấu trúc cây tối đa hóa số lượng quả, diện tích lá, cùng với việc sử dụng nhiều phân bón đã tạo ra năng suất Robusta đẳng cấp thế giới.

nuoc-quan-trong-cho-ca-phe-robusta

Tài nguyên nước là yếu tố then chốt tạo nên thành công của ngành cà phê Việt Nam. Nhưng thực tế cho thấy nước ít được quan tâm để sử dụng một cách tiết kiệm & hiệu quả

Robusta được tưới bằng hệ thống vi lưu vực (micro-basin system). Nghĩa là xung quanh mỗi cây được xây đào một bồn tưới có kích thước 2,6m x 2,6m x sâu 0,2m (mật độ trồng 100 cây/ha với khoảng cách 3mx3m).. Nông dân sử dụng hệ thống máy bơm để cung cấp đến 900 lít cho mỗi cây. Việc tưới tiêu bắt đầu ở vùng Tây Nguyên vào khoảng nửa cuối tháng 1 và tiếp tục trong khoảng thời gian từ 20 đến 25 ngày, cho đến cuối mùa khô vào tháng Tư.

Kết luận và tầm nhìn

Việt Nam đã phát triển một mô hình độc canh Robusta rất thành công. Với năng suất cao là chìa khóa cho lợi nhuận. Sự thành công gắn với cây cà phê Robusta tập trung vào một số điểm chính nêu trên, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều yếu quan trọng khác như, hệ thống thu hoạch – chế biến, khâu tiếp thị – thương mại và vai trò của các tổ chức chính phủ,.. chưa được mô tả cụ thể. Do đó bạn đọc có thể tham khảo bản gốc để có được cái nhìn toàn diện hơn về sự phát triển của cây cà phê Robusta Việt Nam.

robusta-ca-phe-viet-nam

Việt Nam đã phát triển một hệ thống sản xuất Robusta khiến nó trở thành một trong những hệ thống thâm canh Robusta hiệu quả trên thế giới

Tăng trưởng của cây cà phê Robusta Việt Nam không phải là “miễn phí”, cả con người và môi trường. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra về sự tăng trưởng bền vững của ngành; Các nhóm dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên có hay không nhận được sự chia sẻ công bằng của về lợi ích kinh tế từ sự bùng nổ cà phê? Thêm nữa mất rừng, suy thoái đất và cạn kiệt nguồn nước do thâm canh cà phê là cũng là những vấn đề đáng quan tâm. Trên phạm vi toàn cầu, sự tăng trưởng ngoạn mục của Việt Nam đạt được bằng cách chiếm thị phần từ các nhà sản xuất khác, chủ yếu là các nước châu Phi, thay vì so với sự tăng trưởng trên thị trường.

Một số bài học dường như đã được rút ra về nguy cơ độc canh. Nhiều nông dân đang cố gắng đa dạng hóa cây trồng để giảm nguy cơ bị sốc giá cà phê do biến động thị trường. Các chiến lược dài hạn là cần thiết để có thể bảo vệ người nông dân về những điều không thể tránh khỏi biến động giá cà phê thế giới trong tương lai.

Xem thêm:

 

Related news
8 April 2021

Pha cà phê phin truyền thống đảm bảo hương vị

Tiêu chuẩn nào cho cà phê phin, công thức nào là phù hợp nhất? Làm thế nào để vừa pha cà phê ngon, qui trình lại nhanh gọn le ai cũng có thế làm được? Bài viết này của RomanoCoffee sẽ giải đáp những câu hỏi đấy!
7 April 2021

Tại sao cà phê có vị chua?

Theo như phong cách uống cà phê của người Việt Nam, cà phê sẽ có vị đắng, đắng đậm, thơm nồng, nâu đặc thì mới là cà phê ngon. Vậy cà phê có vị chua thì sao? Có phải là bị hỏng như thông thưởng mọi người vẫn
6 April 2021

3 Cách pha trà từ vỏ quả cà phê (Cascara) tuyệt ngon!!!

Vỏ quả cà phê được phân tách bằng tay sau đó sấy khô tạo ra loại trà mang tên Casana. Thông thường, Cascana được xem là loại đồ uống giải nhiệt hoặc biến tấu thành trà hoa quả.
5 April 2021

Cách chế biến 15 món ăn và đồ uống hấp dẫn từ cà phê

Lấy nguồn cảm hứng từ cà phê, các đầu bếp chuyên nghiệp và các chuyên gia pha chế đã sáng tạo ra rất nhiều món hấp dẫn, sử dụng và mang hương vị của loại hạt kỳ diệu này.
3 April 2021

Trà làm từ vỏ hạt cà phê- Cascara

Cascara thường được gọi là cà phê trà hay Coffee Cherry Tea, được làm từ vỏ của quả cà phê chín, sau vỏ được tách ra khỏi quả sẽ được phơi dưới ánh nắng mặt trời hoặc sấy khô, rang và sử dụng pha chế như các
2 April 2021

Quá trình lên men cà phê - tác động tiềm năng hương vị

Kiểm soát quá trình lên men là chìa khóa để khai thác sức mạnh nhằm tạo ra các thuộc tính hương vị tích cực. Quá trình lên men – với cơ chế sinh học thuần tự nhiên xảy ra ở mọi hình thức chế biến cà phê, là cơ
31 March 2021

Quá trình chế biến khô cà phê- Những điều phải lưu ý

Cho dù cà phê được chế biến như thế nào, đến một lúc nào đó, nó sẽ cần phải được làm khô. Đối với cà phê chế biến ướt, quá trình làm khô diễn ra sau khi quả cà phê đã được rửa sạch và loại bỏ chất
30 March 2021

Cà phê gia vị ở Ma-rốc - Điều khác biệt tuyệt vời nên biết

Trên thế giới có rất nhiều các loại cà phê khác nhau. Ở mỗi quốc gia lại có một loại cà phê đặc trưng khiến du khách phải trầm trồ thưởng thức. Và cà phê gia vị ở Ma-rốc chính là một trong số thức uống tuyệt
30 March 2021

Nguồn gốc ra đời của thức uống cà phê và những sự thật thú vị

Thế giới đang uống cà phê: các số liệu thống kê cho thấy, cứ mỗi 1 ngày, 7 tỉ con người trên thế giới này uống 2, 25 tỉ cốc cà phê, tức là trung bình thì cứ 3 người sẽ có 1 người uống 1 cốc cà phê mỗi ngày.
30 March 2021

10 Sai lầm khi sử dụng làm giảm chất lượng của ly cà phê

Chất lượng của ly cà phê có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố từ, có những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại rất quan trọng!Theo khảo sát của hiệp hội cà phê quốc tế, cứ mỗi năm lượng cà phê
24 March 2021

Cà phê chè Arabica - Nguồn gốc và đặc tính

Cà phê Arabica hay còn gọi là cà phê Chè theo tiếng Việt (danh pháp là: Coffea arabica) có nguồn gốc từ các loài cà phê bản địa của vùng cao nguyên tây nam Ethiopia. Đây là một trong những giống cà phê đầu tiên được
23 March 2021

Giống cà phê Robusta Việt Nam- Hành trình phát triển

Mô hình canh tác cây cà phê Robusta Việt Nam là một thành công, không chỉ vì quy mô của ngành, mà còn qua tốc độ tăng trưởng vượt bật chỉ từ một khởi đầu khiêm tốn.
23 March 2021

Hành trình cây cà phê du nhập vào Việt Nam

Cây cà phê đầu tiên được người Pháp mang đến Việt Nam vào năm 1857, từ các đồn điền nhất nhì Đông Dương này, cây cà phê đã có những trở mình mạnh mẽ, thoát khỏi các định chế bao cấp, trở thành một trong
22 March 2021

Chứng nhận có thể bạn chưa biết của cà phê - Rainforest Alliance / UTZ

Rainforest Alliance – Liên minh Rừng mưa xuất hiện vào đầu những năm 1990, với vai trò tích hợp sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển con người
22 March 2021

Chứng nhận Organic cho cà phê hữu cơ

Qua các bài đăng về chứng nhận liên quan đến thương mại trực tiếp và thương mại công bằng, thì đây là lúc bắt đầu với một chứng nhận xuất hiện khá thường xuyên trong thương mại: Chứng nhận Organic – Chúng ta
20 March 2021

Từng mức độ rang cà phê phổ biến tùy theo nhiệt độ

Mức độ mà hạt cà phê được rang là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định hương vị của cốc cà phê. Trước khi rang, hạt cà phê xanh rất mềm, có mùi cỏ cỏ tươi tươi và ít hoặc không có mùi vị. Quá
19 March 2021

Cà phê Kaapi Ấn Độ - mang hương vị độc đáo được nhiều người yêu thích

Cà phê hiện đang là thức uống được nhiều người yêu thích và lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Trong số đó, cà phê Kaapi Ấn Độ vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Bởi hương vị độc đáo và nét đặc biệt mà loại cà
19 March 2021

Cách bảo đảm sự nhất quán trong quá trình lên men và chế biến cà phê

Lên men cà phê là một chủ đề chưa được hiểu rộng rãi, nhưng nó có thể có tác động quá lớn đến chất lượng cà phê để chúng ta bỏ qua nó. chúng ta phải bỏ lại nỗi sợ hãi và bắt đầu thử nghiệm để có thể
18 March 2021

Cold Brew là gì? Cách pha cà phê Cold Brew ngon

Cold Brew đã trở thành món nước uống sành điệu phổ biến khoảng 10 năm đổ lại đây bỡi hương vị nhẹ nhàng cùng cách chế biến độc đáo. Món nước uống này đã được sáng tạo từ cách đây khoảng hơn 400 năm bỡi
17 March 2021

Cà phê túi lọc tiện lợi – Lưu ý để sử dụng hiệu quả

Cà phê túi lọc đang được tìm kiếm rất nhiều bỡi sự tiện lợi của nó. Đặc biệt nếu bạn là người bận rộn, muốn thưởng thức cà phê nhưng cần sự nhanh chóng, gọn lẹ thì cà phê túi lọc là sự lựa chọn hợp
16 March 2021

7 khuyết điểm thường gặp của hạt cà phê cần phải biết

Các nhà rang xay và người mua cần kiểm tra các khiếm khuyết này trước khi mua cà phê – Để đảm bảo họ nhận được hạt chất lượng cao và đưa ra phản hồi cho nông dân.
16 March 2021

Các phương pháp sơ chế cà phê thông dụng hiện nay

Sau khi được thu hoạch, mỗi quả cà phê sẽ mang trong mình sứ mệnh riêng, con đường riêng để đến với người tiêu dùng. Để khai thác trọn vẹn hương vị của từng loại cà phê, từng điều kiện sinh trưởng,…
13 March 2021

10 Cách nhận biết cà phê nguyên chất, cà phê có chất lượng hay không

Bạn mua về trên tay một gói cà phê bột nguyên chất của một thương hiệu có tiếng, nhưng bạn có biết cách nhận biết cà phê nguyên chất của bịch cà phê không, trong 'cà phê' chỉ có cà phê không có đậu nành, bắp rang
12 March 2021

Nghiên cứu lâm sàn caffeine có thể chống lại bệnh Parkinson

Một nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts cho thấy, caffeine có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson ở những người có đột biến gen liên quan đến rối loạn vận động.
11 March 2021

Cà phê cảnh quan - hướng phát triển bền vững của ngành cà phê Đăk Lăk

Đăk Lăk là địa phương sản xuất cà phê lớn nhất cả nước với diện tích hơn 208.000 ha. Để đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm cũng như góp phần bảo vệ môi trường, thích nghi với
10 March 2021

Thời điểm hợp lý để uống cà phê trong ngày-Nên và không nên uống khi nào?

Cà phê là một trong những loại đồ uống được yêu thích nhất trên toàn thế giới, có thể giúp bạn thấy tràn đầy năng lượng, dễ tập trung hơn. Tuy nhiên, bạn có biết mình nên uống cà phê vào thời điểm nào là hợp
8 March 2021

Lợi ích sức khỏe của cà phê và trà

Cà phê và trà là những thức uống vô cùng phổ biến trên thế giới. Hãy cùng tìm hiểu những lợi ích không ngờ từ hai loại đồ uống quen thuộc này.
8 March 2021

Câu chuyện ly cà phê Ban Mê Thuột

Cà phê là một thức uống thân thuộc với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, có mặt ở khắp các vùng miền với nhiều phong cách khác nhau. Nhưng có lẽ, một lần thưởng thức cà phê ở xứ sở nắng gió Buôn Ma Thuột
5 March 2021

Bà bầu uống cà phê có ảnh hưởng thai nhi?

Đối với các đối tượng đặc biệt như phụ nữ mang thai cũng rất quan ngại tới những tác dụng không tốt của cà phê đến sức khỏe thai nhi. Vậy thực sự thì uống cà phê khi mang thai có sao không?
4 March 2021

CAFFEIN - Bao nhiêu là đủ?

Caffeine là một chất tự nhiên được tìm thấy trong nhiều loài thực vật và được điều chế thành phụ gia thực phẩm, thuốc. Vậy sử dụng thế nào để tránh tình trạng quá liều caffeine?
4 March 2021

Sự thật về CAFFEIN - Những ngộ nhận sai lầm

Ly cà phê – sự khởi đầu thích hợp cho một ngày. Người ta uống không chỉ vì lý do khoái khẩu. Cũng nhằm mục đích chống mất ngủ. Chắc chắn hợp chất cafein có trong cà phê phát huy tác dụng kích thích và bổ sung năng
2 March 2021

Công dụng của bã cà phê, cách bảo quản

Bã cà phê là phần xác còn lại sau khi cho bột cà phê vào phin và rót nước sôi vào, được nhiều người vứt đi sau khi pha xong một ly cà phê thơm ngon. Tuy nhiên bã cà phê cũng có thể tận dụng để làm được nhiều việc
1 March 2021

Ngành cà phê Việt Nam, hành trình qua ba thập kỷ

Trong ba thập kỷ qua (tính từ công cuộc cải cách năm 1986), cà phê là một trong những đóng góp quan trọng nhất cho doanh thu của ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng và cho toàn bộ GDP quốc gia nói chung. Ngành công nghiệp cà
1 March 2021

Cà phê chồn - Cà phê đắt nhất thế giới

Từ một loại cà phê bị cho là bẩn nhất, chỉ những nông phu mới dùng thì nay cà phê chồn đã trở thành loại cà phê đắt nhất thế giới với mức giá có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Vậy cà phê chồn là gì?
27 February 2021

BẠC XỈU hay câu chuyện sữa - cà phê của người Sài Gòn

Bạc xỉu nét văn hóa mà người Sài Gòn luôn tôn trọng, nâng niu. Hồn cốt món ấy giữ lại tại Sài Gòn cũ. Cà phê sữa đặc, bạc xỉu cùng nhiều món ăn khác, đã theo chân cộng đồng người Hoa đến Sài Gòn và trở thành
26 February 2021

Cùng bạn đi tìm ly cà phê ngon nhất Thế Giới phần 2

Cùng bạn đi tìm ly cafe ngon nhất thế giới…Ly cà phê ngon dành cho các thực khách say cà phê và yêu thích những chuyến du lịch vòng quanh thế giới! Làm thế nào bạn có thể tìm thấy cà phê tốt nhất thế giới, ở một
25 February 2021

Cách làm cà phê bọt biển (cà phê Dalgona Hàn Quốc) thơm ngon dễ làm tại nhà

Cà phê bọt biển và trứng rán bọt biển là 2 món gây sốt cồng đồng mạng trong thời gian qua. Hôm nay hãy cùng vào bếp với Điện máy XANH làm cà phê bọt biển Dalgona, món thức uống được pha chế khá mới lạ, độc đáo
24 February 2021

Trồng cà phê bao lâu thì thu hoạch

Trồng cà phê bao lâu thì thu hoạch luôn là câu hỏi của những người khi tìm hiểu kỹ thuật trồng loại cây công nghiệp có lợi ích kinh tế cao này. Thông thường sau thời gian trồng là 3 năm thì cây bắt đầu cho thu hoạch
26 January 2021

Dinh dưỡng hữu cơ để nuôi trồng nấm linh chi

Trồng nấm linh chi hữu cơ có giá trị dinh dưỡng tốt và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Việc tìm hiểu đầu tư, chủ động tạo ra nguồn dinh dưỡng hữu cơ ban đầu để làm nguyên liệu trồng nấm linh chi có ý
26 January 2021

Lựa chọn vùng đất thích hợp để đầu tư trồng cà phê vối Robusta

Việc lựa chọn vùng đất để đầu tư nuôi trồng nông nghiệp có ý nghĩa quyết định đến năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi. Đối với cây cà phê hay những cây công nghiệp, cây ăn quả khai thác lâu năm, thì
24 January 2021

Kỹ thuật trồng nấm linh chi

Nấm linh chi là loại nấm có giá trị, vừa trong lĩnh vực thưởng thức về ẩm thực trong các sản phẩm như cà phê linh chi, trà linh chi… vừa được bào chế trong các sản phẩm dược mang lại sức khỏe tốt, và phòng ngừa
23 January 2021

Cà phê "đắng"- giải mã vị đắng của cà phê

Khi nghĩ đến thưởng thức một ly cà phê bạn nghĩ ngay đến vị đắng, mỗi ly cà phê lại có một vị đắng khác nhau, bạn có bao giờ hỏi tại sao cà phê đắng?
22 January 2021

Văn Hóa Cà Phê Sài Gòn

Nhịp sống Sài Gòn vốn tấp nập và bận rộn như một guồng quay bất tận, cuốn những đứa con của nó cứ quay mãi, quay mãi. Tấp nập đi học rồi đi làm, thế nhưng người Sài Gòn tài hoa vẫn tìm ra được những khoảng
21 January 2021

Cà phê nguyên chất là gì? Làm thế nào để phân biệt

Cà phê nguyên chất là gì? làm thế nào phân biệtCà phê nguyên chất là gì, phân biệt cà phê nguyên chất cùng cà phê trộn ra sao? Hẳn đây là câu hỏi khiến không ít chủ quán cafe mới chập chững vào nghề. Bài viết sau sẽ
20 January 2021

Bật mí những lợi ích của việc uống Cà phê đen thường xuyên

Mỗi buổi sáng hình ảnh ly cafe đen đá cùng với cuộc sống bận rộn của người dân Sài Gòn đã vô cùng quen thuộc. Cafe đen đá trở thành món thức uống không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại ngày ngay bởi hương vị
19 January 2021

Chứng nhận tiêu chuẩn cho cà phê 4C

Những người trồng cà phê, sản xuất cà phê, thường hay nhắc đến tiêu chuẩn 4C dành cho canh tác cà phê đảm bảo chất lượng để tiêu thụ trong nước ở phân khúc chất lượng cao và hướng đến xuất khẩu.
18 January 2021

Cùng bạn đi tìm ly cà phê ngon nhất Thế Giới

Cùng bạn đi tìm ly cafe ngon nhất thế giới… Ly cafe ngon dành cho các thực khách say cafe và yêu thích những chuyến du lịch vòng quanh thế giới! Làm thế nào bạn có thể tìm thấy cà phê tốt nhất thế giới, ở một mức giá
18 January 2021

Uống cà phê bao nhiêu là đủ tốt cho sức khỏe!

Cơ thể khỏe mạnh là nhờ biết tìm đến các sản phẩm tốt. Dùng được 1 sản phẩm tốt hội đủ 2 điều kiện: Thứ nhất, sản phẩm có chất lượng. Chất lượng đến từ 1 sản phẩm có nguyên liệu có nguồn gốc
16 January 2021

Trái cà phê chín được chế biến theo phương pháp mật ong (honey process)

Chúng ta thường biết đến việc chế biến cà phê theo cách thông thường là phơi khô, xay lấy nhân cà phê để xuất khẩu. Cà phê nhân được rang và xay ra bột cà phê nguyên chất để pha uống. Tuy nhiên, để có được chất
14 January 2021

Cà phê linh chi – Bộ đôi hoàn hảo phòng và chống ung thư

Cà phê có tác dụng phòng chống ung thư, trong khi đó nấm Linh chi có tác dụng ngăn cản sự phát triển của tế bào ung thư. Chúng ta thử tìm hiểu thông tin về 1 loaij ung thư khá phổ biến ở Nam giới, ung thư tiền liệt tuyến.
0704922218